Υπηρεσίες

Service

Αναλαμβάνουμε:

 • Μετατροπές εγκεφάλων
 • Κατάργηση immobilizer
 • Επισκευές καντράν
 • Τοποθέτηση ηλεκτρικής υποβοήθησης

Αυτόματα κιβώτια

Πραγματοποιούμε:

 • Επισκευή αυτομάτων κιβωτίων
 • Συντήρηση του αυτομάτου κιβωτίου για μακρόχρονη χρήση χωρίς προβλήματα

Κάρτες - Κλειδιά

Υλοποιούμε:

 • Προσθήκη καρτών (Renault Megane / Laguna)
 • Προγραμματισμό νέων κλειδιών

Όλες οι εργασίες γίνονται πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα του κατασκευαστή και φυσικά με εγγύηση.

Κλιματισμός

Η συντήρηση του κλιματιστικού σας είναι ασπίδα υγείας. Το σύστημα κλιματισμού όπως και κάθε άλλο σύστημα στο αυτοκίνητο χρειάζεται τακτική συντήρηση για να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του και να αποτρέπονται ακριβές επισκευές.

Βήματα συντήρησης:

 1. Το πρώτο και πολύ σηµαντικό βήµα είναι να επιβεβαιώσουμε την καλή λειτουργία και την απόδοση του συστήµατος κλιµατισµού.
 2. Ελέγχουμε αν το όχηµα διαθέτει εσωτερικό φίλτρο και αν αυτό το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. Η έγκαιρη αντικατάσταση θα αποτρέψει τη µείωση της ροής του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.
 3. Ελέγχουμε αν υπάρχει διαρροή ψυκτικού υγρού.
 4. Δοκιµάζουμε το σύστηµα κλιµατισµού για να εξασφαλίσουμε ότι λειτουργεί ορθά. Κατά τον έλεγχο λειτουργίας του συστήµατος, δεν ελέγχουμε µόνο την απόδοση, αλλά και το θόρυβο, τη λειτουργία του ανεµιστήρα, του συµπυκνωτή και τη ροή αέρα, την ανάµειξη του αέρα (θέρµανση και ψύξη) καθώς και τις δυσάρεστες οσµές στο εσωτερικό, όταν το σύστηµα βρίσκεται σε λειτουργία κλιµατισµού.